Zbigniew Kowalczyk

uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej nr GP-II-8387/57/94

członkowstwo Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr LUB/BO/3353/02

 

Hrubieszów ul. Polna 40/18

tel. (84) 696 58 06, kom. +48 698 304 137

e-mail: zb-kow@wp.pl


 

  • nadzory budowlane

  • kierownictwo budów

  • przeglądy okresowe obiektów wymagane Prawem Budowlanym

  • sprawdzanie przedmiarów - kosztorysów remontowych i budowlanych

  • przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych

 

 

 

 

 

Oferta skierowana do firm - rozliczenie w formie umowy o dzieło</